Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlk se nažral, koza zůstala celá.

Vlk se nažral a koza zůstala celá.

 

Premiér Sobotka znovu prokázal, jak je obratný, či lépe řečeno výřečný politik. Poslankyně paní Alena Nohavová (KSČM) v interpelaci ve Sněmovně otevřela otázku nebo spíše problém, týkající se sponzoringu největší zdravotní pojišťovny VZP, která sponzorovala pořad České televize Atlet roku částkou 5 milionů Kč.

Paní poslankyně správně podotkla, že ne všehno co se třpytí musí být zlato, jinými slovy, že je sice dobré propagovat pro zdraví i sport, ale co je hezké, nemusí být vždy dobré. V případě sponzoringu VZP 5 miliony korun na Atleta roku není nejmenších pochyb o tom, že by tato částka (snad) pocházela ze soukromých financí managementu VZP včetně generálního ředitele (což by v takovém případě bylo více než chvályhodné), ale jak podotýká poslankyně Nohavová, takovéto sponzorování jde z účtu peněz pojistníků, určených na léčení pacientů. Není od věci uvést velmi opodstatněné důvody, které byly v této souvislosti vyřčeny paní poslankyní, neboť přesně vyjadřují situaci, stav a problémy ve zdravotnictví, které s VZP úzce souvisí.

My se zde dohadujeme o platech lékařů, sester, nejsou včas propláceny lékařům a nemocnicím úkony za operace a vyšetření. Odkládají se často operace a čekací doby jsou i několikaměsíční. Dokonce pomocí sbírek a nadací se naši občané skládají na tzv. vzácná onemocnění a onkologická onemocnění, kdy pojišťovny neproplácejí pro takto nemocné a jejich další potřebnou léčbu, rehabilitaci a doplatky v tomto případě jsou značné a na které se peníze z VZP nedostávají", dodala poslankyně.

Nelze než konstatovat, že má naprosto pravdu. K interpelaci poslankyně ve věci sponzorování VZP jakýchkoliv akcí z prostředků, které jsou účelově deponovány pojištěnci pro hrazení léčebných nákladů, se vyjádřil premiér Sobotka. Odpověděl poměrně obsáhle, snad i objektivně zdůvodnil některé skutečnosti, týkající se VZP a také se vyjádřil k počtu pojišťoven a případným možnostem jejich spojení. Přes toto obsáhlé vyjádření se však k samotné problematice sponzoringu ze strany VZP de facto vyhnul obloukem. Je sice pravda, že zmínil celou řadu kontrolních mechanizmů, které mají či by měly kontrolovat výdaje a náklady VZP. Vyjmenoval subjekty, mezi nimiž jsou i zástupci i parlamentních stran, zvolení na základě zastoupení v Poslanecké sněmovně, ale zástupci parlamentních stran také sedí ve správní radě VZP a jsou také zastoupeni i v dozorčí radě VZP, což je prý dostatečné natolik, aby byly finance ZVP pod kontrolou. Bylo by však hodně naivní si myslet, že jsou-li zástupci parlamentních stran akreditování ve vyjmenovaných segmentech kontrolních mechanizmů, je či bude všechno pozitivně ošetřeno, zajištěno a tím pádem vyloučena jakákoli nezákonná transakce nebo činnost. Všichni přece dobře víme, jak jsou politici (až na výjimky) zkorumpováni a ani v případě bohaté ZVP nejsou podobné aktivity nikterak předem vyloučeny (z cizího přece krev neteče). Přesto, že pan premiér Sobotka vyjmenoval všechny kontrolní mechanismy zřejmě došlo, podle mého názoru, k nezákonnému jednání ze strany VZP, když byly použity, resp. zneužity finanční prostředky pojištěnců ke sponzorování Atleta roku.

Pokud v tomto případě skutečně k nezákonnému jednání došlo, musely selhat kontrolní mechanismy. Pokud však výdaje VZP byly všemi kontrolními složkami odsouhlaseny, pak se tyto orgány, včetně zástupců parlamentních stran, dopustily neodpovědného, ne-li zrovna trestuhodného jednání, když připustili, aby tyto prostředky, notabene ne zrovna v malém objemu, byly použity na účely, diametrálně se lišícími od těch, pro které jsou tyto peníze pojištěnců určeny. Jestliže premiér Sobotka pochvalně o některých aspektech činnosti VZP, hovořil také o maximálním limitu nákladů na činnost, je prý VZP z hlediska nákladů na svoji činnosti pod tímto limitem. Ejhle, úspěch!

Aby však pan Sobotka svým slovům dodal více váhy poznamenal, že: To ale neznamená, že bychom se neměli snažit o maximální úspornost z hlediska fungování VZP, takže bych určitě požádal paní poslankyni po této interpelaci, já bych si přesně poznamenal ten příklad sponzoringu, o kterém paní poslankyně hovořila, a budu informovat pana ministra zdravotnictví, aby prostřednictvím zástupců Ministerstva zdravotnictví ve VZP, pokud se to týká VZP, tak aby otevřeli debatu o tom, jak má vypadat vynakládání finančních prostředků v této věci," pokračoval v odpovědi na interpelaci premiér. Za pozornost zde stojí fakt, že premiér Sobotka jediným slovem nezpochybnil, nezkritizoval, resp. neodsoudil onu skutečnost, kterou paní poslankyně uvedla ve věci sponzoringu VZP 5 miliony pro akci Atlet roku. Jen všem velkoryse sdělil, že si poznamená ten příklad sponzoringu ...jak má vypadat vynakládání finančních prostředků v této věci. Pokud by někdo v jeho slovech našel zmínku kritiky nebo odsouzení zmíněného sponzoringu VZP, bude skutečně bystrozraký, protože já jsem tam nic takového nenašel. Premiér Sobotka celou záležitost s prominutím „okecal“, včetně pokrytí VZP kontrolními mechanizmy i se zástupci parlamentních stran (ČSSD jich tam má jistě nejvíce), ale odpovědět na otázku paní Nohavové, jak je to se sponzoringem VZP na akci Atlet roku, premiér de facto neřekl nic relevantního. Takže jak je uvedeno v titulku, „Vlk se nažral a koza zůstala celá“.

Jediným pozitivním výsledkem jeho vystoupení snad bylo, i když jde jen o pouhé konstatování či úvahu, že „... by mohlo přispět k racionalitě systému, k efektivitě nákladů, pokud bychom pojišťovny, které mají vazbu na stát a na veřejný sektor, v příštích letech sloučili do jedné zdravotní pojišťovny.“

Protože však jde víceméně o úvahu, přesahující rámec tohoto volebního období a tedy této možnost vlády o této možnosti jednat a rozhodnout, lze tento výrok pana premiéra považovat pouze za těšínská jablíčka. Ostatně, není to první blamáž, resp. lež, které se pan premiér a předseda ČSSD v poslední době dopustil. Na výsledek jeho falešné snahy otevřít debatu, jak má vypadat vynakládání finančních prostředků v této věci, si budeme muset rovněž asi dlouho počkat, protože z jeho strany to bude asi všechno, co v této věci udělal. Pozoruhodné ovšem na věci je, že ani premiér ani vláda zřejmě dosud nemají jasno, jak má vlastně vypadat ekonomické vynakládání prostředků pojišťoven, nobatene VZP a proto pan premiér „teprve“ nyní hodlá otevřít debatu na toto téma. Opravdu, podařený premiér, stejně jako celá jeho vláda.

 

Jiří B a ť a , 22. ledna 2017